Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

SPORTFIX Distribution shafts

A UNIQUE AND VERSATILE SYSTEM CONFORMING TO IAAF STANDARDS A COMPREHENSIVE RANGE FOR ALL EXTERNAL SPORTING FACILITIES

SPORTFIX® Разпределителни шахти

  • SPORTFIX Разпределителни шахти тип E съдържат съоръжения за окабеляване на спортните съоръжения
  • SPORTFIX Разпределителни шахти тип W съдържат фитинги, измервателни инструменти и тръби към спортните съоръжения
  • Капаци от поцинкована гофрирана ламарина: тип E за трафик на леки превозни средства, тип W за пешеходци
 
 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy