Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

1
Улеи, направени от PE-PP , съгласно DIN V 19580 / EN 1433, CE сертификат, с жлеб и връзка за точен монтаж
2
многообразие от решетки, например GUGI чугунени мрежовидни решетки
3
Събирателна шахта с възможност за 3-странна тръбна връзка
4
Челни плочки с щуцер
5
Челни плочки с щуцер

SPORTFIX®STANDARD

  • light and durable track drainage
  • perfect drainage solution for school sport and public sports facilities
  • with Slotted grating made of galvanised steel
 
 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy