Hauraton отводняване

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

Range summary (all opened tables)

SERVICE CHANNEL 100

SERVICE CHANNEL RECYFIX®STANDARD 100, изработен от полипропилен, клас на натоварване A 15

SERVICE CHANNEL FASERFIX®KS 100

Производствени услуги

SERVICE CHANNEL 150

SERVICE CHANNEL FASERFIX®KS 150

SERVICE CHANNEL FASERFIX®SUPER 150, изработен от бетон с подсилени фибро-влакна, с 40мм интегриран кант, клас на натоварване Е 600

Производствени услуги

SERVICE CHANNEL 200

SERVICE CHANNEL FASERFIX®KS 200

SERVICE CHANNEL FASERFIX®SUPER 200

SERVICE CHANNEL RECYFIX®PRO 200, изработен от полипропилен, с 20мм интегриран кант, клас на натоварване C 250

Система за рутиране на кабели

Производствени услуги

SERVICE CHANNEL 300

SERVICE CHANNEL FASERFIX®KS 300, изработен от бетон с подсилени фибро-влакна, с 20мм интегриран кант, клас на натоварване C 250

SERVICE CHANNEL FASERFIX®SUPER 300, изработен от бетон с подсилени фибро-влакна, с 40мм интегриран кант, клас на натоварване Е 600

SERVICE CHANNEL RECYFIX®PRO 300, изработен от полипропилен, с 20мм интегриран кант, клас на натоварване C 250

Система за рутиране на кабели

Производствени услуги

 
 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy