Hauraton отводняване

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

Карнобат - реконструкция на централната пешеходна зона

Както знаете, през последните няколко години редица градове обновиха своя облик, разбира се не без помощта на европейски средства. Идеята за изграждане на нова градска среда, зелени площи и паркове за отдих са в плановете за развитие на редица общини в страната. Модернизацията е неизбежна. Налага я не само времето, но и разбирането, че естетиката възпитава и създава усещане у всички нас за добре свършена работа.
Точно преди година общинската адмистрация на град Карнобат предприе стъпки в посока възстановяване на централната зона и включване  на нови елементи „чрез реконструкция на пешеходни зони и алеи и рехабилитация на зони за обществен отдих". Замисълът на проекта вкючва изграждане на център с нова визия, обособяването на паркови зони, шадравани, детски площадки и въвеждането на ново модерно осветление.


Продуктите на ХАУРАТОН бяха предпочетени като възможно най-доброто решение в областта на отводнителните решения не само заради доказаното качество, но и заради дизайна и подчертания естетически ефект. Отводнителните елементи ХАУРАТОН са монтирани на площад  „3-ти март“ районния съд,  църквата  и градския парк. Пространството пред читалището на града е оформено като пешеходна зона с обособени места за отдих. Тук са монтирани  над 300 м. отводнителни улеи RECYFIX PRO 100  с решетка FIBRЕTEC. Решетката напълно отговаря на изискването да не подлежи на корозия, с висок клас на натоварване и не на последно място – да е подходяща за преминаване на пешеходци и детски колички. Заради уникалния си дизайн, решетката съвсем заслужено печели медал на международния форум  Focus Open 2010.

Жителите на Карнобат вече могат да се похвалят с изцяло обновен парк, площадки за игра и няколко красиви шадравана. За отводняването на тези зони, проектантите по част ВИК се спряха на улеите RECYFIX PRO 100  с полиамидна решетка GUGI.  Характеристиките на този улей, а именно U-образното сечение и голямия отводнителен капацитет, ниско тегло, класа на натоварване, UV  устойчивост и лесния монтаж наклониха везните за неговият избор. Монтирани са над 360 м. За да бъде отводнителната система напълно завършена бяха използвани и RECYFIX PRO 100  шахти – 28 на брой.

Екипът на ХАУРАТОН участва активно в процеса на реализация - от проектирането, до до самия финал. 


 

 

 
Централната улица на Карнобат
Пешехпдна зона
 
Още от ларгото...
Още от ларгото
 
Пред читалището
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy