Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

HAURATON Улеи при изграждането на Регионален изложбен център в Щутгарт

Интерсен случай от  50 годишната история на HAURATON: почти 5 км отводнителни канали трябваше да бъдат монтирани на  строителния обект- изложбения център в Щутгарт, който отвори врати  през есента на 2007 г.


HAURATON беше включен в проекта още в самото му начало- във фазата на планиране и дизайн. HAURATON предложи дизайнерско решение предварително, което след това беше разработено стъпка по стъпка, съобразявайки се със статични и хидравлични изисквания. Резултатът е една завършена отводнителна система, състояща се от различни продукти, напълно съобразена с високите стандарти за функционалност и дизайн.


Големите площи и товарните площадки между отделните изложбени зали се отводняват основно от улеи FASERFIX SUPER 200  с поцинкована мрежовидна решетка GUGI. Те имат висока хидравличен капацитет и държат цялото количество вода, далеч от сградите.


Линиите на отводнителната система при входовете на залите са подсилени с FASERFIX BIG SL 300. Пътят към залите минава именно  над тези земни участъци. Използват се често и трябва да издържат на най-високите на товари. Каналите FASERFIX BIG SL имат защита по ръбовете от поцинкована стомана и са идеално пригодени за тази област. Мрежовидните чугунени решетки GUGI, с номинална ширина 300 мм гарантират, че водата няма допусната до помещенията.


В художествен план,влизат много дървета, които са били засадени на три острова.Канали FASERFIX SUPER KS 100 с поцинковани решетки са подредени, около тези три острови, така, че мръсната вода не може да увреди по никакъв начин растенията.

Rinnen von HAURATON auf der Neuen Messe Stuttgartzoom
Rinnen von HAURATON auf der Neuen Messe Stuttgartzoom
Rinnen von HAURATON auf der Neuen Messe Stuttgartzoom
Rinnen von HAURATON auf der Neuen Messe Stuttgartzoom
 
 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy