Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

Download Общи строителни разрешения

HAURATON притежава няколко строителни сертификата - строителни разрешителни  No. Z-74.4-25 в съответствие с алинея 19 от закона за водите към Германския институт за строителни технологии (DIBT). Тези одобрения са доказателство, че  HAURATON покрива всички изисквания за отводнителни улеи, както и че спазва изцяло насоките, наложени от Работната група по водните проблеми в страната.

 

 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy