Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

Хидравлични изчисления за проектантите

Функционалността на отводнителната система в голяма степен зависи от  хидравличния капацитет на монтираните отводнителни канали. За да ви улесним, когато правите своя информиран избор относно типа и разположението на отводнителните улеи за конкретен обект, ние предлагаме хидравлическо оразмеряване.
Програмата за определяне на хидравличните характеристики на нашите отводнителни улеи е дело на университета в Прага. Сътрудниците от нашия проектантски CAD отдел се нуждаят само отнякои първоначални данни, като размер на повърхността, която трябва да бъде отводнявана,настилка на повърхността, тип на улеите, интензивност на валежите и др.

Тази услуга е напълно безплатна! Ако се нуждаете от хидравлични калкулации, свържете се с нашите търговци в географския район, където живеете.

Hydraulikzoom
 
 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy