Hauraton отводняване

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

Сервизен пакет HAURATON

Работа в екип е винаги гарантира отличен резултат.Ето защо HAURATON работи съвместно с архитекти и проектанти още на етап предварително планиране, предлагайки напълно безплатно широк набор от услуги. Партньорите и клиентите на немската компания винаги могат да разчитат на  специално разработени марекетингови услуги, които  в комбинация с ефективна медийна реклама и пред-продажбена кампания водят до положителен ефект.

Индивидуална подкрепа

Решението на многобройните и разнообразни казуси в областта на повърхностното отводняване изисква задълбочени знания, богата експертиза и упорит труд. Нашите експерти както в Германия, така и в чужбина притежават значителни технически познания и такива, свързани с продуктовата спецификация. Това гарантира качество и индивидуален подход. Ние подкрепяме всеки конкретен прокт осигурявайки го напълно - от нужната документация до производството -дори когато са налице необичайни предизвикателства, относно функционалност и дизайн. Дори, когато не  откривате решение сред  съществуващите продукти, което да отговаря на вашите  нужди, ние ще предложим конкретно строително решение, и и менно в това се крие  нашата сила.  Ние можем да произведем почти всичко. Само ни се обадете или изпратете e-Mail! Ние сме винаги на разположение и в очакване, за да предложим решение на вашия индивидуален проблем в областта на отводняването.

 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy