Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

Строителни планове

Що се отнася до хидравличните изчисления, ние предлагаме и строителни планове, свързани с конкретен обект.  CAD чертежите показват точната локация на улея, позиционирането на челните плочки, отводнителните шахти и други строителни аспекти. Списък на частите, съдържащ описание и количество на необходимите продукти, допълва приложението. За да можем да изготвим строителните планове, се нуждаем единствено от детайлите на вашия проект.
Изготвянето на строителните чертежи е също изцяло за наша сметка. Сами преценете какво предлагаме! Възползвайте се от нашата оферта! Свържете се с нас.

Verlegeplan Waschplatzzoom
 
 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy